top of page

Curriculum vitae

Geboren 14-10-1943 te Bergh.

Opleiding: kweekschool te Steenwijkerwold en daarna de tekenakte l.o.

Docent MBO te Zwolle, Almelo en Utrecht.

Programmeur en p.r. man voor het Capellenborgtheater te Wijhe.

Commissielid werkgroep kunstaankopen voor de gemeente Olst.

Medeauteur van het boek over het werk van Henri Liesker (docent tekenen aan de kweekschool/pabo van Steenwijkerwold, Schijndel en Arnhem).

Momenteel nog steeds werkzaam als begeleider van de DAK (Deventer Amateur Kunstenaarsvereniging).

Werkwijze

"Mijn werken ontstaan spontaan op het doek of papier. Gedurende het proces begint er iets naar voren te komen waar ik dan op doorwerk, het weghaal en weer opnieuw begin. Daarbij staan er allerlei voorwerpen om me heen die ik kan gebruiken in mijn werken zoals dekseltjes, stukjes hout, papier, zand en soms haar van mijzelf".

"Als ik tijdens het schilderen iets zie ontstaan, maak ik enkele schetsen om te kijken hoe ik verder zal gaan. Het zijn minimale compositieschetsen, die ik daarna direct verscheur om het authentieke in het werk te behouden. Het kan zijn dat ik het werk even laat rusten om alleen te kijken naar datgene wat ik op het doek heb staan voor ik verderga. Zo blijf ik heen en weer lopen om even wat te veranderen of op te zetten en dan weer te kijken. Dit kan zich een hele tijd herhalen tot ik vind dat het af is".

Ik probeer uitdrukking te geven aan de nieuwe omgang met de werkelijkheid. Sterke wisselingen van beelden bepalen het leven van alledag. deze schommelingen komen terug in mijn werken, die je aan het denken zet.

Wat zie je ?  Is het de mooie kant van het leven ,of de verschrikkingen?

Paul Teunissen (Schilderijen)

bottom of page